Windykacja

Windykacja w Lublinie

W ramach naszej Kancelarii oferujemy Państwu szereg działań zmierzających do skutecznego i sprawnego odzyskania wierzytelności. W sytuacji, kiedy mają Państwo kłopoty z dłużnikami, skutkujące ryzykiem utraty płynności finansowej, poprowadzimy dla Państwa na podstawie zlecenia bądź cesji wierzytelności wszelkie działania windykacyjne i egzekucyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji.

Przyjmujemy zlecenia zarówno od przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Działania nasze ukierunkowane są na czynnościach wobec dłużnika polegających na:

  • sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, wezwań do zapłaty, pozwów itp.,
  • zgodnym z przepisami prawa bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem na podstawie udzielonego przez Wierzyciela pełnomocnictwa lub zawartej umowy cesji wierzytelności,
  • indywidualnych negocjacjach z dłużnikiem,
  • ustaleniu majątku dłużnika,
  • rozszerzeniu klauzuli wykonalności wyroku na współmałżonka dłużnika,
  • fizycznym odbiorze kwot długu, wspieranym przez profesjonalnych windykatorów,
  • wspieraniu egzekucji komorniczej.
Doradztwo windykacyjne z Lublina

Naszym celem jest odzyskanie należności naszych Klientów w jak najkrótszym czasie jednak w przypadku braku możliwości windykacji polubownej prowadzimy na zlecenie Klienta-Wierzyciela wszelkie czynności zmierzające do wypracowania dla Niego korzystnej sytuacji prawnej przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami. W postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym) wspieramy egzekucję poprzez przekazanie komornikowi wszelkich zdobytych informacji na temat dłużnika dotyczących zarówno jego majątku jak i wszelkich źródeł zaspokojenia roszczenia. Działania te mogą opierać się na zastępstwie procesowym, działaniu na podstawie pełnomocnictwa, sporządzaniu wszelkiej dokumentacji i zmierzają do odzyskania należności na rzecz Wierzyciela.

Oferujemy wszechstronną i profesjonalną pomoc prawną z prowadzeniem postępowań upadłościowych, czy naprawczych włącznie.

Doradztwo windykacyjne

Doradztwo windykacyjne polega na wskazywaniu Klientowi wszelkich zagrożeń w zapłacie należności na jego rzecz przez kontrahentów, czy dłużników i wskazywaniu sposobów unikania zatorów płatniczych w przyszłości. Zapraszamy do kontaktu - Kancelaria Doradztwa Biznesowego Doradca24 - Profesjonalna i skuteczna windykacja w Lublinie oraz na terenie całego kraju.